Make your own free website on Tripod.com
ผลงานการพัฒนาโปรแกรม
     
ลูกเต๋าพยากรณ์ (Dice Fortune ) 1.5 ขนาด 2.26 Mb.

โปรแกรมลูกเต๋าพยากรณ์นี้ พัฒนามาจากตำราจีนโบราณ ซึ่งมีความแม่นยำ ได้รับการยอมรับอีกตำราหนึ่ง การเสี่ยงทายใช้เพียงลูกเต๋า 2 ลูกเท่านั้น ในส่วนของโปรแกรมลูกเต๋าพยากรณ์นั้น พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบดวงชะตาของตนเองในรอบสัปดาห์ได้ โดยในตัวโปรแกรมจะมีหัวข้อคำถามในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 25 ข้อ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกถามในหัวข้อที่ต้องการ จากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มเสี่ยงทายลูกเต๋า ซึ่งจะต้องคลิกค้างไว้ โดยที่ในระหว่างที่คลิกค้างไว้นั้น ให้ผู้ใช้อธิษฐานนึกถึงเจ้าของตำราดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำนาย จากนั้นจึงปล่อยมือที่คลิกไว้ คำทำนายก็จะปรากฏทันที โดยที่ตำราระบุไว้ว่าไม่ควรจะเสี่ยงทายในคำถามเดิมเกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และไม่ควรเสี่ยงทายในวันจันทร์และวันพุธ โปรแกรมนี้ออกแบบและพัฒนาโดย อิราวรรส พูนผล

คลิกที่ชื่อโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดเลยครับ....

..........ขอขอบคุณ คลื่นวิทยุ 100.5 MHz ของ อสมท. (กรุงเทพฯ) ที่ช่วยแนะนำโปรแกรมนี้และสัมภาษณ์สดโปรแกรมเมอร์ผ่านทางโทรศัพท์ (ในขณะออกอากาศ)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 เวลา 21.10 น.
.......ขอขอบคุณเวบไซต์ thaiware.com ที่ให้โอกาสเผยแพร่โปรแกรม และติดเครื่อง Hot และ Recommended เป็นเวลากว่า 2 เดือน

...........................................................................................................................

 

โปรแกรมฐานข้อมูลการใช้น้ำประปา 1.5 (Tap Water Database System)
.........
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานเวอร์ชั่น 1.0 .doc
คู่มือการใช้งานเวอร์ชั่น 1.0 html
คลิกขวา แล้วเลือก save target as นะครับ
........
ขนาดไฟล์รุ่น DEMO 9.74 Mb. /ราคารุ่นใช้งานจริง 15,000 บาท (หรือตามตกลง ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม)
......ขอขอบคุณรายการ เติมเต็มวิสัยทัศน์ vision plus คลื่นวิทยุ 96.5 MHz โดย ดร.บวร ปภัสราทร,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสาร
คอมพิวเตอร์ทูเดย์ ที่เปิดโอกาสให้เผยแพร่โปรแกรม โดยสัมภาษณ์สดโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาในขณะออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 เมายน 2547 เวลา 14.45 น.
ทางคลื่นวิทยุ 96.5 MHz (กรุงเทพมหานคร)
....ขอขอบคุณเวบไซต์ thaiware.com ที่ช่วยเผยแพร่โปรแกรม
.......

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของหน่วยงานน้ำประปาขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ประปาตำบล (อบต.) หรือประปาหมู่บ้าน
หรือประปาเทศบาลขนาดเล็ก ให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน

ความสามารถของรุ่นใช้งานจริง
-----------------------------------
1. เกี่ยวกับสมาชิกผู้ใช้น้ำ
1.1 การบันทึกข้อมูลสมาชิกทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก
1.2 สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลสมาชิกได้ตลอดเวลา
1.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้หลายรูปแบบ
1.4 มีระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกในหลายรูปแบบ

2. เกี่ยวกับการคำนวณค่าน้ำ
2.1 การคำนวณค่าน้ำในแต่ละเดือนเพียงแต่ป้อนหมายเลขสมาชิกและเลขมิเตอร์น้ำที่อ่านได้เท่านั้น
2.2 ระบบจะคำนวณค่าน้ำให้โดยอัตโนมัติ

3. เกี่ยวกับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ได้บนกระดาษ 2 แบบ คือ
3.1 กระดาษต่อเนื่องที่มีแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินขนาด 21 x 9.5 ซม.
3.2 กระดาษธรรมดาขนาด 21 x 9.5 ซม. มีแบบฟอร์มใบเสร็จ

4. เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำ
4.1 สามารถบันทึกใบเสร็จที่ยังเก็บเงินไม่ได้ และใบเสร็จที่เก็บเงินได้แล้ว
4.2 กรณีใบเสร็จที่ยังเก็บเงินไม่ได้ ระบบจะตัดยอดออกจากรายรับทั้งหมด
4.3 ในกรณีที่ใบเสร็จยังเก็บเงินไม่ได้และบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้ว ระบบอนุญาตให้นำเงินมาชำระล่าช้าได้จนกว่าจะครบรอบคำนวณในเดือนถัดไป

5. เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
5.1 สามารถตรวจสอบสถานะของใบเสร็จรับเงินว่าหมายเลขใดจ่ายเงินแล้วหรือยังไม่จ่าย หรือว่าอยู่ในระหว่างจัดเก็บ
5.2 สามารถตรวจสอบหมายเลขใบเสร็จที่ยังไม่จ่ายเงินได้

6. เกี่ยวกับรายรับประจำเดือน
6.1 ตรวจสอบยอดรายรับประจำเดือนต่าง ๆ ได้
6.2 ตรวจสอบรายการค้างจ่ายประจำเดือนได้

7. เกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ
7.1 สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของสมาชิกแต่ละรายได้
7.2 สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำแยกตามหมู่บ้านได้

8. เกี่ยวกับระบบช่วยเหลืออื่น ๆ
8.1 มีระบบสำรองข้อมูลและนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
8.2 สามารถสำรองข้อมูลของแต่ละเดือนเพื่อเก็บลงแผ่นฟลอปปีดิสก์ได้
8.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง
8.4 รหัสผ่านจะถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
8.5 สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
8.6 มีการบันทึกการพยายามเข้าใช้งานระบบโดยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
8.7 สามารถกำหนดรายการคำนำหน้าชื่อของสมาชิกได้
8.8 กำหนดรายชื่อหมู่บ้านเองได้
8.9 สามารถกำหนดประเภทของสมาชิกและค่าน้ำต่อหน่วยของสมาชิกแต่ละประเภทได้

10. การพิมพ์รายงานต่าง ๆ
10.1 สามารถพิมพ์รายงานทั้งรายงานรายรับ , รายการค้างจ่าย

11 หน่วยงานอื่น ๆ สามารถปรับเพิ่มหรือลดการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้ โดยติดต่อกับผู้พัฒนา

..............................................................................................................
369/9 ถนนเดชอุดม ซอย 5 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4427-5091 , 0-1282-5465
sudyord@chaiyo.com
ขอขอบคุณเวบไซต์ ไทยแวร์ดอทคอม ที่ช่วยกรุณาเผยแพร่โปรแกรม